Workshop 8 - 9 juni

Med fokus på kompetanse og veien videre

I helgen samlet Stiftelsen Medvandrerne hele sin administrasjon til en to-dagers workshop på Fet Kommunehus og i huset til daglig leder Roger Wangberg. Målet var ambisiøst: Å styrke organisasjonen og finne nye veier for å nå sine mål mer effektivt. Og workshopen ble en suksess, med engasjerte deltakere og et godt utbytte.

Samhold og kompetanseheving i fokus
"Vi er glade for å ha kunnet samle hele administrasjonen til denne workshopen," sier daglig leder, Roger Wangberg. "Det har vært en flott mulighet til å skape samhold, diskutere viktige saker og legge en plan for fremtiden."

Workshopen var organisert med en blanding av presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og idédugnad. Deltakerne fikk blant annet en bedre forståelse av organisasjonens mål og strategi, og rollene og ansvarsområdene i administrasjonen ble avklart.

Et av hovedområdene for workshopen var kompetanseheving. Deltakerne kartla sitt eget behov for kompetanseheving og lagde en plan for å videreutvikle seg. Det ble også diskutert hvilke generelle og spesifikke ferdigheter som er viktige for Medvandrernes frivillge ressurspersoner.

Nye ideer for turer og aktiviteter
Stiftelsen Medvandrerne er en organisasjon som arrangerer turer og aktiviteter for mennesker med bakgrunn i rus, utenforskap og  psykisk uhelse. Workshopen var derfor en god mulighet til å dele erfaringer fra turer og aktiviteter og komme med nye ideer. Deltakerne diskuterte også hvordan vi kan ta en mer aktiv rolle i miljø- og samfunnsansvar.

En vellykket workshop med et godt utbytte
"Vi er veldig fornøyde med workshopen," sier Roger Wangberg. "Vi har fått mye ut av det, og vi er sikre på at det vil føre til at Stiftelsen Medvandrerne blir en enda sterkere organisasjon i fremtiden."

Dette gir et godt grunnlag for å jobbe med et felles målbilde og stille oss rustet å håndtere kommende oppgaver fremover. 

Vi ønsker å gjennomføre en tilsvarende workshop i September, med videre fokus på relasjonskompetanse, gruppeledelse og "tilskuddshackaton" for å stå godt rustet for fremtiden.

Lørdag var vi inne på kommunehuset i Fet og gjennomførte teknisk opplæring. Henrik Brendhagen leverte også en innsikt i en rekke tjenester og funksjonalitet i forhold til AI og bruk av dette i hverdagen. 

Ettermiddag og kveld ble brukt til bålprat, matlaging, gode samtaler og nyttig relasjonsbygging.

Søndagen ble brukt ute fra klokken 09 til tordenværet kom klokken 15 og alle deltakerne i hui og hast ble geleidet til stasjoner og flyplasser.

Program for Workshop 8 - 9 juni

Dag 1 (8. juni)

09:00 - 10:00: Kaffe og velkomst og oppsummering av siste halvår. Planlegging og justering av dagsprogram

10:00 - 11:30: Roller og funksjonalitet i administrasjonen

11:30 - 12:00: Vi rusler ned til Fet Kommunehus

12:30 - 14:00: Økonomi og administrasjon

14:00 - 14:30: Kaffepause

14:30 - 16:00: Kommunikasjon og markedsføring

16:00 - 17:00: Vi rusler opp og spiser sammen mens vi oppsummerer dagen.

Dag 2 (9. juni)

09:00 - 10:00: Morgenkaffe og felles frokost

10:00 - 11:30 Kompetanseheving i org

11:30 - 14:00: Erfaringer og læring fra turer og aktiviteterDisse deltok på Workshop:


Administrasjonen:


Styret:


Grunnlegger


Eksterne gjester:

Innlosjeringen ble gjort i telt, campingvogn, gjesteværelse, tilhenger og bobi.

Helsport leverer - også til hagebruk

Utsikt til innsikt...