Utendørsterapi

I 2024 har vi fortsatt og forsterket det gode  samarbeidet med KoRus, Napha og KBT. Samarbeidet startet i september 2020 da vi for første gang inviterte til kurs i utendørsterapi i region midt-Norge.

Kurset består av 3 samlinger på 2-3 dager hvor vi inviterer deltagere fra primær- og spesialisthelsetjeneste samt aktører fra ideelle og frivillige organisasjoner.

Initiativtaker og primus motor bak dette samarbeidet er mangeårig rådgiver i KoRus midt, Sigrid Rohde. Prosjektet og samarbeidet har blitt en formidabel suksess og fått mye oppmerksomhet i diverse tidskrifter. Det har også ført til at Sigrid ble tildelt prisen «Årets Villmarking 2022»

For oss i Medvandrerne har dette ført til masse faglig påfyll og en solid styrking av nettverk og kvalitet på hva vi tilbyr av presentasjoner, innlegg og foredrag i alle sammenhenger. 

Saksa fra fagbladet «Rus & Samfunn»:

«Sigrid Rohde mener at for mye av arbeidet innen rus- og psykisk helse foregår inne på et kontor. Hun vil ha folk ut av fastlåste mønster og har klokkertro på at naturens terapirom er bedre egnet til å skape endring enn hvite vegger. Hun har startet prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» for å øke kompetansen på denne terapiformen blant ansatte på rusfeltet og blant folk som jobber med psykisk helse.

– Vi som jobber på feltet må ikke bli så opptatt av hva byråkratene i Helsedirektoratet sier, at vi glemmer å lytte til egen erfaring og intuisjon, sier hun. Sigrid jobber nedenfra og opp og har gjort det i nesten 40 år med ulikt virke som terapeut, leder og rådgiver, helt siden hun utdannet seg som sosionom og gikk veien via barnevern til rusomsorg. 

Fra 1993 til 2001 jobbet Sigrid på Færingen terapeutiske samfunn i Tromsø, der hun også startet ettervernsenteret «Huset» før hun sammen med mann og barn flyttet sørover, hjem til Trøndelag. Da hadde Sigrid rukket å ta etterutdanning som kunst- og uttrykksterapeut, noe hun også drar mye nytte av i arbeidet for terapiformen hun i dag har aller mest tro på.»

Faglige nettverk og samarbeid

«Som avslutning for dag 1 skulle vi gjennomføre en bålprat. Her tok Are Lerstein oss med i en bålprat slik de gjør i Medvandrerne. Vi ble ledet inn i skogen utenfor Storbuan. Her var det satt opp noen fakler, og et bål. Stemningen var magisk. Før bålpraten startet ble det spilt Helvegen av Wardruna som satte førte oss inn i en uraktig stemning. Det var bålet og jeg. Det utenfor forsvant litt. Jeg fant roen.»

Vi gjennomførte siste nettverksamling for kull 1 og 2 på Markbulia til Tyrili Frankmotunet den 31. mai - 2. juni i år. Dette ble en oppsummering av hva deltagerne har kommet i gang med og en inspirasjon for å jobbe videre med nye tilbud og prosjekter og sette utendørsterapi på dagsorden innenfor rusfeltet både regionalt og nasjonalt.

Vi har nå forberedt opplegget for 3. kull og vil gjennomføre høstens samlinger for 25 nye deltagere i september, oktober og desember. Arbeidet har ført til økt fokus og interesse for natur- og utendørsterapi på rusfeltet og den 15.

- 16 juni deltok vi også som presenterer på Korus Sør sin Naturkonferanse i Langesund.

«På verandaen til Hotel Skjærgården i Langesund er lydnivået høyt. Nærmere 50 deltakerehar samlet seg for å diskutere idéer, tanker og opplevelser de selv mener er viktig å løfte basert på det de har vært med på. Store ark med overskrifter som dyreterapi, bålets betydning, musikkterapi, utendørsterapi, egenerfaring, lidenskap og engasjement, sier mye om hva deltakerne er opptatt av og ikke minst hvem de har møtt.

Med navn som Johanne Refseth, bedre kjent som Psykolog med sovepose, Are Lerstein fra Medvandrerne og Ilja Svensson og Espen André Gausdal fra Jegersberg gård på plakaten, har målet med konferansen vært å inspirere deltakerne til å i større grad ta naturen i bruk i oppfølging, behandling og hverdagsliv. Basert på samtalene som nå foregår rundt bordet, ser det ut til å ha fungert.»