Verdenskonferansen 2022

9IATC + 3GATE Norway - International Adventure Therapy Conference + Gathering for AT Europe.

Dette kalles «Verdenskonferansen» for adventure- eller utendørsterapi på godt norsk. Over 400 deltagere fra 43 nasjoner var samlet fra 19. - 25 juni på Universitet i Agder i Kristiansand og

Hovden i Setesdal og Medvandrerne var godt representert med fire frivillige samt samarbeidspartnere fra prosjektet i midt-Norge. Mer om nettverket og konferansen: 9iatc.internationaladventuretherapy

Dette er første gang verdenskonferansen avholdes i Norden, og det internasjonale fagfeltet er spesielt interessert i friluftslivstradisjonene som vår utendørsterapeutiske praksis byggerpå. Derfor er Annette Bischoff fra Universitetet i Sørøst-Norge invitert til å holde et av plenumsforedragene på konferansen.

Det er flere andre, spennende innslag. Blant annet skal «Årets Villmarking» 2022, Sigrid Rohde og faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen, holde innlegget Establishing a Network for Outdoor Therapy in Mid-Norway». Flere sentrale fagpersoner internasjonalt skal også utfordres i en paneldebatt omkring det felles verdig runnlaget innen Adventure Therapy-feltet.

- Det er svært gledelig. Ute i verden er dette et voksende fagfelt innen psykisk helsearbeid, og det er stor mobilisering også her til lands. Flere foreninger og nettverk har blitt dannet rundt omkring i Norge i løpet av de siste årene, senest Norsk Forening for Utendørsterapi (NFUT) som skal avholde sitt første møte under verdenskonferansen.

Ribe Fernee understreker viktigheten av faglige nettverk og møteplasser for å lære, knytte kontakter, og som kilde til inspirasjon.»


Saksa fra NAPHA sin sak: Fagfeltet innenfor utendørsterapi strømmer til Norge Are og undertegnede hadde et innlegg om Medvandrerne og satte fokus på vår måte å jobbe på og viktigheten av egenerfaring og bruker stemmer inn i arbeidet på feltet.

Et viktig resultat av dette er at Medvandrerne nå er en del av et nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt nettverk av likesinnede som praktiserer utendørsterapi på utallige måter mot et bredt spekter av pasientgrupper og brukere. Vår stemme blir hørt og lagt merke til, og vi har knyttet til oss mange kontakter som bidrar til å styrke arbeidet vi gjør for våre brukere.

Til sist kan nevnes at Medvandrerne ved undertegnede nå er representert inn i den nye paraply/interesseorganisasjonen «Norsk Forening for Utendørstarapi»

Dette er den nasjonale forlengelsen av det internasjonale nettverket som står bak Verdenskonferansen og foreningen har flere formål som Halvårsrapport 2022 7 Foreningen Medvandrerne vil realiseres i samarbeid med andre aktører i årene som kommer.

«Våren 2022 tok Carina Fernee iniativet til å kalle inn ulike miljøer i Norge som har drevet med utendørsterapi til et drøftningsmøte om å stifte en egen forening. Det var det stor interesse for!

5 personer i denne gruppen sa seg villige til å starte arbeidet med en slik forening og i løpet av våren gjort alt klart til at forenening kunne stiftes. Disse personene er Trond Asmussen (Forman), Carina Ferne (Nestformann), Stian Pedersen (Kasserer og sekretær), Raymond Tollefsen (Styremedlem) og Leif Roar Kalleberg (Styremedlem)

De har sammen utarbeidet vedtektene til foreningen og vil det første året fungere som styre.»

Fra KBT sin lanseringssak: Norsk Forening for Utendørsterapi

Med vennlig hilsen

Raymond Tollefsen
Prosjektleder og fagansvarlig