Symboler og verdier

I Medvandrerne har vi valgt oss tre symboler som harmonerer med og representerer de grunnleggende verdiene våre - Mening, Mestring og Relasjoner. Disse tre symbolene er Bålet, Ryggsekken og Vandrestaven

Ofte kan metaforer og lignelser fungere langt bedre som idebærere enn kompliserte fremmedord og fagspråk. Disse tre symbolene og verdiene er universelle og fungere godt på tvers av tid, kulturer og språk. De representerer noe helt grunnleggende hos alle mennesker.