Miljøansvar

Medvandrerne ser seg som et tannhjul i overgangsprosesser i livet. 


Vi tilbyr å ta plass i gode tjenester og tøffe aktiviteter. Utfordrer folk å ta plassen sin og oppdage egne ressurser man kan benytte som verktøy i hverdagen. Frivillighetsarenaen er derfor sentral for oss.  Frivillighetsarenaen inneholder et mulighetsrom for å knytte nye relasjoner i et voksent liv.

Frivillighet og samfunnsansvar er sentralt for Medvandrerne. Vi har mange som som er i overgangsfaser i livet og noen skal kanskje ikke tilbake i arbeid.


“Loneliness kills. It’s as powerful as smoking or alcoholism.” — Robert Waldinger


Det passer oss ypperlig! Vi trenger arenaer hvor vi kan sende mennesker som står i kritiske faser i livet—ut for å være meningsfull. For seg selv og for andre. 


Ofte spør vi retoriske spørsmål som; statistikk viser at de rikeste innbyggerne i landet, oftest deltar mest i frivillighet. Hvorfor tror dere det er slik? Jo—fordi de vet det virker. Du får påfyll i form av å komme deg ut, psykisk og fysisk. Du skaper nye relasjoner. 


Du er viktig! Viktig for andre. Og det gjør godt. Vi fokuserer på livskvalitet. Sunne relasjoner er en sentral del av veien i tilfriskning.

Videoer og reportasjoer om Medvandrerne på Facebook: